Search form

Matthew 17:13

13Wecheekeè, John-Baptıst ghǫ godeè-adı gınıedì agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index