Search form

Matthew 17:27

27Hanìkò dǫ gık'èch'a hots'ehtsı̨ ch'à tabàa ts'ǫ̀-ı̨tła gà jìh tį̀ı̨hk'ah. Łıwe t'akwełǫ̀ǫ̀ nehjìı sìı wewà yìı satsǫ̀ą degoo nechàa gòį̀hɂà ha. Eyı nıìchı gà sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ ghàı̨chı, wet'à nı̨ negha eyıts'ǫ sı̨ segha Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gha k'aodèe gıts'àɂı̨ı̨hdì,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index