Search form

Matthew 17:6

6Zezì wecheekeè hagodı egıìkw'o ekò sıì geèhyeh t'à, dèè k'e nàgı̨ı̨tł'ı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index