Search form

Matthew 17:8

8Wecheekeè ı̨dòo k'egeet'į̀ là Zezì ededı̨ zǫ eyı nàwo gıaɂı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index