Search form

Matthew 18:26

26“Eyı wecheekeè yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè, yeghǫnàdaetì hadı, ‘Įłaà seghàhòı̨ɂà, senı̨htł'è hazǫǫ̀ naehłe ha ne,’ yèhdıì yeghǫnàdaetì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index