Search form

Matthew 18:27

27Eyıt'à k'àowocho eteyeèɂı̨ t'à yenı̨htł'è hazǫǫ̀ yeghǫnaı̨la gà naèhtłaà ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index