Search form

Matthew 18:28

28“Hanìkò eyı wecheekeè edekǫ̀ ts'ǫ̀ naetłe ekò wexèht'eè k'àowocho cheekeè ı̨łè, sǫǫ̀mba łǫ-lea yeghaı̨tł'è ı̨lèe sìı, yaɂı̨. Yek'à daachì gà hayèhdı, ‘Sǫǫ̀mba neghǫnìıhɂǫǫ sìı hazǫǫ̀ naı̨le,’ yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index