Search form

Matthew 18:33

33Etenèehɂı̨ xèht'eè, secheekeè eyıì-le sı etewį̀ı̨ɂı̨ ha ı̨lè,’ yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index