Search form

Matthew 18:4

4Eyıt'à amìı dıı chekoa nechà-lea lanì k'èeweèt'ı̨ edeetsı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ gha denahk'e elı̨ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index