Search form

Matthew 19:1

ʔǫ̀łets'eedè-le

1Zezì edecheekeè hoghàgoèhtǫ tł'axǫǫ̀ Galılee nèk'e gots'ǫǫ̀ nageèhde. Judea nèk'e, Jordan deh nıɂàa wete ts'ǫ̀ agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index