Search form

Matthew 19:11

11Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Dǫ hazǫǫ̀ eyı yatı gìhchì ha dìì hǫt'e, dǫ hanì gıghàhòt'ǫǫ sìı zǫ eyı yatı gìhchı hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index