Search form

Matthew 19:12

12Dǫ mǫ̀hdaa hoget'ı̨ ha dìì, hanì gıgǫ̀hłı̨ ne t'à, dǫ mǫ̀hdaa nàgıat'a ts'ıhɂǫ̀ hoget'ı̨-le, eyıts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò ts'ıhɂǫ̀ hoget'ı̨ ha gı̨ı̨wǫ-le. Amìı eyı yatı gìhchì ha dìì-le sìı gìhchı welè,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index