Search form

Matthew 19:13

Zezì eyıts'ǫ chekoa nechà-lea

13Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì edılà gok'e whehdì xè gok'eèyahtı ha gı̨ı̨wǫ t'à, chekoa nechà-lea Zezì ts'ǫ̀ gogeèwa. Hanìkò wecheekeè haaht'ı̨-le gògedı xè nàgogeeɂǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index