Search form

Matthew 19:15

15Zezì edılà gok'e ayį̀į̀là tł'axǫǫ̀ ı̨daà naèhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index