Search form

Matthew 2:14

14Eyıt'à to et'ıì Joseph nıìtła. Bebìa eyıts'ǫ wemǫ xè Egypt nèk'e ts'ǫ̀ dèhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index