Search form

Matthew 2:18

18“Kǫ̀ta Ramah gıxè hoìla nàhòwo. Sıì nànıgetì xè getse hǫt'e. Rachel wezaa gıwhìle t'à goghǫ etse, hanìkò dǫ wı̨ı̨zìı yeghǫnàdaetì ha nıwǫ-le,” Jeremıah hadı dek'eèhtł'è.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index