Search form

Matthew 2:21

21Eyıt'à Joseph nıìtła, chekoa eyıts'ǫ wemǫ xè Israel nèk'e ts'ǫ̀ anajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index