Search form

Matthew 20:14

14Naxısǫǫ̀mbaà nìahwha xè naahdè. Dǫ nǫǫde la k'e nììtła sìı naxıxètłǫ wets'àɂeehdì ha dehwhǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index