Search form

Matthew 20:16

16“Eyıt'à amìı nǫǫde geèhkw'ee sìı t'akwe geèhkw'e ha, hanìkò amìı t'akwe geèhkw'ee sìı nǫǫde geèhkw'e ha hǫt'e,” Zezì hadıì goxè godo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index