Search form

Matthew 20:20

Ts'èko weza nàke Zezì ghǫhk'eè geke ha nıwǫ

20Ekìıyeè k'e Zebedee wets'èkeè Zezì t'asìı gogha hayele nıwǫ t'à, edeza nàke xè Zezì ts'ǫ̀ èhtła gà yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index