Search form

Matthew 20:23

23Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Lıbò wets'ǫ ehdǫ ha sìı naxı̨ sı wets'ǫ aahdǫ ha hǫt'e, hanìkò amìı segà nàgots'ehnèe wheda ha, eyıts'ǫ amìı segà gots'ı̨hts'ǫ wheda ha sìı sı̨ sets'ǫ̀ hoèlı̨ nıìle. Amìı segà wheke ha sìı Setà hòt'a gogha sıìgǫ̀ǫ̀là ı̨lè hǫt'e,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index