Search form

Matthew 20:32

32Zezì nììtła, gots'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ̀ łaahtłe. Ayìı naxıgha dàhłe ha seahwhǫ?” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index