Search form

Matthew 20:4

4Gots'ǫ̀ hadı, ‘Naxı̨ sı sedèè k'e eghàlaahda. Ayìı ehkw'ıı sìı naxıts'àɂeehdì ha,’ gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index