Search form

Matthew 20:7

7“Dǫ eyı nàgeèhzaa sìı gıts'ǫ̀ hadı, ‘Dǫ wı̨ı̨zìı la goghàı̨ɂǫ-le ts'ıhɂǫ̀ ats'ı̨ı̨t'e,’ hagıìhdı.

“K'àowo gots'ǫ̀ hadı, ‘Naxı̨ sı sedèè k'e eghàlaahda,’ gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index