Search form

Matthew 20:9

9“Dǫ sı̨làı nìı̨ɂǫ la k'e nègı̨ı̨dee sìı gıts'àɂeedì ha eyı nègı̨ı̨de ekò satsǫ̀ą degoo ı̨łè gıts'àɂeèdì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index