Search form

Matthew 21:1

Zezì tłı̨tsoa k'e Jerusalem nììtła

1Zezì edecheekeè xè kǫ̀ta Bethphaga ts'ǫ̀ gǫǫwà-le nììtła. Eyı kǫ̀ta shìh Olıvet weghǫhk'eè gòɂǫ eyıts'ǫ Jerusalem ts'ǫ̀ gǫǫwà-le agǫ̀ht'e. Zezì edecheekeè nàke ı̨daà kǫ̀ta Bethphaga ts'ǫ̀ goèhɂà,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index