Search form

Matthew 21:12

Zezì Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gà nììtła

12Zezì Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gà nììtła, ekǫ dǫ t'asìı ełeghǫ nàgeehdìı sìı hazǫǫ̀ xàgodeèzhì. Ladà k'e sǫǫ̀mba ehdagelee eyıts'ǫ ladà k'e k'àba lanıı gıghǫ nàedìı sìı goghǫ kwìteyeèhde.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index