Search form

Matthew 21:24

24Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Sı̨ sı t'asìı danaxeehke ha. Ek'èt'à sets'ǫ̀ haahdı nı̨dè, amìı wedahxà eghàlaehdaa sìı naxıts'ǫ̀ haehsı̨ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index