Search form

Matthew 21:28

Dǫ weza nàke gıgodıì

28“Dıı godı t'à naxıxè gohdo ha sìı wedaànıahdè. Dǫ weza nàke gǫ̀hłı̨ ı̨lè. Edeza ı̨łè ts'ǫ̀ hadı, ‘Seza sets'ǫ jìecho goehshee k'è segha eghàlaı̨da,’ yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index