Search form

Matthew 21:3

3Eyı ghǫ dǫ naxıts'ǫ̀ gode nı̨dè, ‘Gots'ǫ̀ K'àowo yet'à-at'ı̨ ha nıwǫ, ekòet'ıì neghǫ yeechı ha,’ hawèahdı nǫǫ̀,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index