Search form

Matthew 21:39

39Eyıt'à dagıachì gà eyı dèè gots'ǫǫ̀ xàgeèhxà tł'axǫǫ̀ ełaàgį̀ı̨hwho.”

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index