Search form

Matthew 21:44

44Amìı eyı kwe k'e nàakw'oo sìı wedıhołè ha, eyıts'ǫ amìı eyı kwe wek'e nàakw'oo sìı t'asìı nadlı̨ ha-le,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index