Search form

Matthew 21:9

9Dǫ łǫ Zezì nakweè gıadè eyıts'ǫ dǫ łǫ yek'èè gıadè, yagìzeh xè hagedı,

“Hosanna! K'àowocho Davıd Weza weghàsǫts'eedı!”

“Ededı̨ gots'ǫ̀ K'àowo dahxà nììtłaa sìı wexè sìghà welè!”

“Hosanna! Nǫ̀htsı̨ weghàsǫts'eedı!” gedıì yagìzeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index