Search form

Matthew 22:20

20Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Amìı wekwì eyıts'ǫ wıızì dek'e wheɂǫ?” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index