Search form

Matthew 22:25

25Ełechı łǫ̀hdı̨ gǫ̀hłı̨ ı̨lè ts'edı. Goı̨de t'akwełǫ̀ǫ̀ ts'èko į̀hchì, hanìkò wezaa gǫ̀hłı̨-le-t'ıì ełaı̨wo. Eyıt'à wechı yet'ǫ̀ whedaa sìı yets'èkeè xè honǫ̀ǫdza.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index