Search form

Matthew 22:30

30Dǫ naìdàa dzęę̀ k'e nı̨dè ełexè honìgedè ha nıìle, yak'eet'ı̨į̀ lagı̨ı̨t'e ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index