Search form

Matthew 22:31

31Dǫ ełaı̨dèe nagìdà ha sìı eyı ghǫ naxıdaıhsį̀: Nǫ̀htsı̨ dàdıı sìı wek'eyaahtı-le nì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index