Search form

Matthew 22:36

36“K'àowo, Moses wenı̨htł'è gots'ǫ ayìı nàowo denahk'e wet'àaɂà?” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index