Search form

Matthew 22:40

40Moses wenı̨htł'è eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ gını̨htł'è hazǫǫ̀ eyı nàowo deè nàke sìı ghǫ agedı ı̨lè,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index