Search form

Matthew 22:43

43Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Hanì-ı̨dè dànìghǫ k'àowocho Davıd Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà ‘sets'ǫ̀ K'àowo’ yèhdı, dek'eèhtł'è. K'àowocho Davıd yeghǫ dıı hadı ı̨lè:

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index