Search form

Matthew 22:45

45K'àowocho Davıd ‘sets'ǫ̀ K'àowo’ yèhdı, hanì dek'eèhtł'è nı̨dè dànì yeza elı̨ welì?” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index