Search form

Matthew 22:9

9Tı̨lı k'e ts'ǫ̀ aahde. Ekǫ dǫ gıahɂį̀ı̨ sìı goxè nàsı̨ ghǫ shègıızhe gìahdı,’ gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index