Search form

Matthew 23:20

20Eyıt'à amìı kwe-ladà t'à yatı nàtsoo whehtsı̨ nı̨dè t'asìı hazǫǫ̀ wek'e whelaa sı t'à yatı nàtsoo whehtsı̨ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index