Search form

Matthew 23:21

21Eyıts'ǫ amìı Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho t'à yatı nàtsoo whehtsı̨ı̨ sìı eyı kǫ̀-gocho zǫ t'à yèhtsı̨ nıìle hanìkò amìı yeyìı nàdè sı t'à yatı nàtsoo whehtsı̨ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index