Search form

Matthew 23:22

22Eyıts'ǫ amìı yak'e t'à yatı nàtsoo whehtsı̨ nı̨dè Nǫ̀htsı̨ wedaèhchı̨cho eyıts'ǫ amìı yek'e whedaa sı t'à yatı nàtsoo whehtsı̨ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index