Search form

Matthew 23:9

9Eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı ‘setà’ wèahdı ha-le. Gotà ı̨łàet'ee zǫ gǫ̀hłı̨, yak'e wheda hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index