Search form

Matthew 24:25

25Hanìkò hagode kwe naxıts'ǫ̀ haehsı̨ı̨ sìı hotıì wenaahdì nǫǫ̀.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index