Search form

Matthew 24:28

28Edı̨į̀ t'asìıweè whedaa sìı ekǫ tatsǫ̀gaà ełègehdè hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index