Search form

Matthew 24:39

39Gıxè dàgode ha gık'èezǫ-le, hǫtsaa gıxè dèè te teètł'ı, dǫ hazǫǫ̀ tı t'à ełaàgı̨ı̨dè. Dǫ-wet'àaɂàa-deè nììtłaa dzęę̀ k'e nı̨dè hotıì eyı lagode ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index