Search form

Matthew 24:41

41Eyıts'ǫ ts'èko nàke ełexè łè nàgeedee sìı ı̨łè nıwıìtè ha, eyıts'ǫ ı̨łè aìda ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index